Download

Attestations

Osvedčenie o akreditácii Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Certificat

Download PDF

Rozsah akreditácie Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Certificat

Download PDF

Certificate of Accreditation Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Certificat

Download PDF

Accreditation scope Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Certificat

Download PDF

Certificates

Bielorusko-teplomery

Certificat

Download PDF

Bielorusko-tlakomery

Certificat

Download PDF

Bosna a Hercegovina teplomery

Certificat

Download PDF

Bosna a Hercegovina tlakomery

Certificat

Download PDF

ISO 9001 EN

Certificat

Download PDF

ISO 9001 SK

Certificat

Download PDF

Lotyšsko tlakomer, 792-3

Certificat

Download PDF

Lotyšsko tlakomery 925

Certificat

Download PDF

Lotyšsko tlakomery, 793-3

Certificat

Download PDF

Lotyšsko tlakomery, 921

Certificat

Download PDF

Lotyšsko tlakomery, 923

Certificat

Download PDF

Metrologický posudok teplomery

Certificat

Download PDF

Stanovisko autorizovanej skúšobne (ATEX)_CZ

Certificat

Download PDF

Stanovisko autorizovanej skúšobne (ATEX)_EN

Certificat

Download PDF