Na stiahnutie

Osvedčenia

Osvedčenie o akreditácii Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Certifikát

Stiahnuť PDF

Rozsah akreditácie Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Certifikát

Stiahnuť PDF

Certificate of Accreditation Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Certifikát

Stiahnuť PDF

Accreditation scope Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Certifikát

Stiahnuť PDF

Certifikáty

Bielorusko-teplomery

Certifikát

Stiahnuť PDF

Bielorusko-tlakomery

Certifikát

Stiahnuť PDF

Bosna a Hercegovina teplomery

Certifikát

Stiahnuť PDF

Bosna a Hercegovina tlakomery

Certifikát

Stiahnuť PDF

ISO 9001 EN

Certifikát

Stiahnuť PDF

ISO 9001 SK

Certifikát

Stiahnuť PDF

Lotyšsko tlakomer, 792-5

Certifikát

Stiahnuť PDF

Lotyšsko tlakomery, 793-5

Certifikát

Stiahnuť PDF

Lotyšsko tlakomery, 1042

Certifikát

Stiahnuť PDF

Lotyšsko tlakomery, 1043

Certifikát

Stiahnuť PDF

Lotyšsko tlakomery, 1044

Certifikát

Stiahnuť PDF

Metrologický posudok teplomery

Certifikát

Stiahnuť PDF

Prehlásenie ATEX_rev.b_scan

Certifikát

Stiahnuť PDF

Potvrdenie o spôsobilosti ŽSSK

Certifikát

Stiahnuť PDF

Potvrdenie o spôsobilosti ŽSSK CARGO

Certifikát

Stiahnuť PDF

Potvrdenie o spôsobilosti ČD

Certifikát

Stiahnuť PDF