Na stiahnutie

Osvedčenia

Osvedčenie o akreditácii Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Certifikát

Stiahnuť PDF

Rozsah akreditácie Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Certifikát

Stiahnuť PDF

Certificate of Accreditation Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Certifikát

Stiahnuť PDF

Accreditation scope Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Certifikát

Stiahnuť PDF

Certifikáty

Bielorusko-teplomery

Certifikát

Stiahnuť PDF

Bielorusko-tlakomery

Certifikát

Stiahnuť PDF

Bosna a Hercegovina teplomery

Certifikát

Stiahnuť PDF

Bosna a Hercegovina tlakomery

Certifikát

Stiahnuť PDF

ISO 9001 EN

Certifikát

Stiahnuť PDF

ISO 9001 SK

Certifikát

Stiahnuť PDF

Lotyšsko tlakomer, 792-3

Certifikát

Stiahnuť PDF

Lotyšsko tlakomery 925

Certifikát

Stiahnuť PDF

Lotyšsko tlakomery, 793-3

Certifikát

Stiahnuť PDF

Lotyšsko tlakomery, 921

Certifikát

Stiahnuť PDF

Lotyšsko tlakomery, 923

Certifikát

Stiahnuť PDF

Metrologický posudok teplomery

Certifikát

Stiahnuť PDF

Stanovisko autorizovanej skúšobne (ATEX)_CZ

Certifikát

Stiahnuť PDF

Stanovisko autorizovanej skúšobne (ATEX)_EN

Certifikát

Stiahnuť PDF