Technológie

CNC obrábanie

CNC obrábacie technológie DOOSAN PUMA 240MP a DOOSAN DNM 500 slúžia pre vnútorné potreby spoločnosti Prematlak, a.s. a na pokrytie externých objednávok na opracovanie v rámci kooperačnej výroby.

Značenie

Vlastná potlač číselníkov pomocou prístroja Tampoprintu TM 150 open.

Montáž a skúšanie vlastných výrobkov

V rámci zavedeného systému manažérstva kvality garantujeme 100 % výstupnú kontrolu všetkých výrobkov.