Pri rekonštrukcii bolo potrebné odstrániť staré inžinierske siete – vzduchotechniku aj kabeláž a v celej hale vyrovnať podlahu. Do haly bol následne nainštalovaný nový regálový systém, nové osvetlenie a bol zakúpený nový vysokozdvižný vozík. Celkové investície dosiahli výšku cca. 50 tisíc eur.

V roku 2020 Prematlak investoval taktiež do optimalizácie layoutu výroby v montážnej aj mechanickej časti, postupne sa realizuje nákup regulovacích vysokotlakých púmp, boli nainštalované nové rozvody vzduchu na pracovisku montáž aj nový zabezpečovací systém Jablotron.

Rovnako sa optimalizovali priestory centrálneho skladu a presťahovalo sa sem pracovisko delenia. Najväčšou investíciou, ktorá v roku 2021 dosiahla hodnotu až 77 tisíc eur, bola úprava čelnej a bočnej fasády hlavnej budovy, vrátane nového oplotenia a vstupnej brány s videovrátnikom. S týmito prácami bolo spojené aj presunutie autobusovej zastávky pri vjazde do areálu a celkové vyčistenie areálu od „odkladísk na všetko“, hlavne v okolí garáží.

V priebehu roku 2021 ukončil Prematlak nájom spoločnosti MISUZU a získal tak priestor pre rozšírenie svojej vlastnej výroby.

Rovnako investoval 2 tisíc eur do generálnych opráv strojov a nastavenia systému údržby a naplánovaný je aj nákup nového CNC vyvrtávajúceho centra JUS v hodnote takmer 40 tisíc eur.  V budúcom roku bude Prematlak pokračovať v rozpracovaných investíciách aj v nových investíciách zameraných na technologickú aj stavebnú časť firmy.