Preuzimanje

Sertifikati

Osvedčenie o akreditácii Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Sertifikat

Preuzmi PDF

Rozsah akreditácie Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Sertifikat

Preuzmi PDF

Certificate of Accreditation Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Sertifikat

Preuzmi PDF

Accreditation scope Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Sertifikat

Preuzmi PDF

Sertifikati

Bielorusko-teplomery

Sertifikat

Preuzmi PDF

Bielorusko-tlakomery

Sertifikat

Preuzmi PDF

Bosna a Hercegovina teplomery

Sertifikat

Preuzmi PDF

Bosna a Hercegovina tlakomery

Sertifikat

Preuzmi PDF

ISO 9001 EN

Sertifikat

Preuzmi PDF

ISO 9001 SK

Sertifikat

Preuzmi PDF

Lotyšsko tlakomer, 792-3

Sertifikat

Preuzmi PDF

Lotyšsko tlakomery 925

Sertifikat

Preuzmi PDF

Lotyšsko tlakomery, 793-3

Sertifikat

Preuzmi PDF

Lotyšsko tlakomery, 921

Sertifikat

Preuzmi PDF

Lotyšsko tlakomery, 923

Sertifikat

Preuzmi PDF

Metrologický posudok teplomery

Sertifikat

Preuzmi PDF

Stanovisko autorizovanej skúšobne (ATEX)_CZ

Sertifikat

Preuzmi PDF

Stanovisko autorizovanej skúšobne (ATEX)_EN

Sertifikat

Preuzmi PDF