Tehnologije

CNC obrada

CNC tehnologije obrade DOOSAN PUMA 240MP i DOOSAN DNM 500 služe za interne potrebe kompanije Prematlak a.d. i za pokrivanje eksternih porudžbina za obradu u okviru kooperativne proizvodnje.

Značenje

Prilagođeni ispis brojeva pomoću mašine Tampoprint TM 150 open.

Montaža i ispitivanje sopstvenih proizvoda

U okviru uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom garantujemo 100% kontrolu svih proizvoda.