ENERGY GROUP a.s. Prematlak a.s.

Adresa

Sídlo:
PREMATLAK, a.s.
Častkovce 350
916 27 Častkovce, Slovenská republika

Tel.: 00421 32 7742 333
Tel.: 00421 32 7742 311
Tel.: 00421 917 608 503
e-mail: prematlak@prematlak.sk

IČO: 36 319 210
IČ DPH: SK2020183011

Registrácia spoločnosti: OR Okresného súdu TRENČÍN., odd.Sa, vložka č.: 10259/R.
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.