ENERGY GROUP a.s. Prematlak a.s.

História a súčasnosť

 • 1935 -1949
  základy pre výrobu meracej a regulačnej techniky v Starej Turej položili Bratia Micherovia založením podniku pre výrobu vodomerov, ktorý postupne rozšírili o zbrojársku produkciu a zdravotnícku techniku

 • 1950 - 1997
  pokračovanie pod názvom Presná mechanika s ochrannou známkou PREMA a obdobie známeho podniku CHIRANA Stará Turá

 • od roku 1952
  zavedenie výroby tlakomerov v rámci odboru meracej a regulačnej techniky v podniku Presná mechanika neskôr CHIRANA – PREMA

 • 1998
  vzniká spoločnosť PREMATLAK, ktorá je pokračovateľom podniku CHIRANA – PREMA v oblasti výroby meracej a regulačnej techniky

 • 1999
  Vybudovanie Systému manažérstva kvality EN – ISO 9001, ktorý sa obnovuje a je platný dodnes podľa súčasných noriem STN EN ISO 9001: 2009

 • 2001 - 2005
  kompletná rekonštrukcia výrobno-administratívnych priestorov a presun všetkých administratívnej oddelení z prenajatých priestorov do vlastnej budovy, vývoj nových výrobkov, postupný prechod z čiernych púzdier a plášťov na nerezový bajonetový typ uzatvárania tlakomerov,

 • 2006 - 2007
  Rekonštrukcia s kompletným zateplením celého objektu spoločnosti PREMATLAK

 • 2008 - 2009
  nákup nových CNC obrábacích technológii DOSAN PUMA 240MP

 • 2009
  zriadené nové kalibračné laboratórium spôsobilé vykonávať kalibráciu meradiel tlaku s plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005

 • 2010
  výstavba nového zastrešenia budovy skladu, oprava skladu hotových výrobkov a kompletná rekonštrukcia interiéru administratívnych priestorov

 • 2011
  nákup novej tlačiarne CJV 30-60 pre zvýšenie kvality tlače číselníkov u špeciálnych výrobkov, certifikácia kalibračného laboratória na vykonávanie kalibrácie meradiel na dĺžku

 • 2012
  rekonštrukcia interiéru montážnych priestorov spoločnosti Prematlak, a.s.

 • 2013
  rekonštrukcia strechy výrobných a administratívnych priestorov spoločnosti Prematlak, a.s.

 • 2014
  rozšírenie akreditácie kalibračného laboratória o dĺžkové meradlá a kalibre, nákup novej CNC frézy DOOSAN DNM 500

 • 2015
  Naša spoločnosť prostredníctvom obchodnej organizácie v Maďarsku získala kontrakt na dodávku mechanických tlakomerov pre koľajové vozidlá Maďarských železníc (MAV), na obdobie rokov 2015 – 2016

Dnes spoločnosť PREMATLAK pôsobí na celkovej priemyselnej ploche 1.427 m2, z čoho 731 m2 výrobnej plochy a má 30 zamestnancov.
Vyše 50-ročná tradícia vo výrobe meracej a regulačnej techniky, odborne vyškolení zamestnanci, dlhodobé skúsenosti vo výskume a vývoji tlakomerov a teplomerov, postupná obnova technológii, flexibilita v zabezpečovaní požiadaviek a najprísnejšia kontrola zaručujú kvalitu, ktorú spoločnosť PREMALAK poskytuje svojim zákazníkom.

Fotogaléria

Detail obrázkov fotogalérie
Detail obrázkov fotogalérie
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.